Οι λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Τήρηση Λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών.
  • Συστάσεις / Ενάρξεις / Μεταβολές / Διακοπές / Εκκαθαρίσεις Εταιριών – Ατομικών Επιχειρήσεων.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών με καθημερινή υποστήριξη των πελατών μας.
  • Εργατικά και ασφαλιστικά θέματα.
  • Διεκπεραιώσεις διοικητικών και φορολογικών υποθέσεων σε ελεγκτικά κέντρα, ΣΔΟΕ και ΔΟΥ.
  • Ενστάσεις, προσφυγές και συμβιβασμούς.
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικών μελετών.
    Στόχος μας είναι η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών στον τομέα δραστηριότητας του πελάτη και η ολοκληρωμένη προσέγγιση ενός σχεδιασμού με γνώμονα την μειωμένη φορολογική υποχρέωση και την αυξημένη επιχειρηματική αξία.